For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

زندگی نامه

من، محمد امین لطیفی، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان، در سال 1359 در تهران به دنیا آمدم. مدرک کارشناسی خود را در رشتۀ مهندسی برق، گرایش قدرت در سال 1381 با کسب رتبه دوم  از دانشگاه صنعتی اصفهان اخذ نمودم. در همین سال به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق در گرایش قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل شدم  و در سال 1384 با کسب رتبه اول دانش‌آموخته شدم.

موضوع پایان‌نامۀ من در دورۀ کارشناسی ارشد «پیشنهاد قیمت بهینه در حراج‌های انرژی الکتریکی با درنظرگرفتن مدیریت ریسک» بود که تحت راهنمایی‌های ارزشمند اساتید ارجمند جناب آقای دکتر جواد ساده و جناب آقای دکتر حبیب رجبی مشهدی به انجام رسید. انجام این پایان‌نامه موجب آشنایی من با مفاهیم بازار برق شد که موضوعی نوپا در مباحث صنعت برق به شمار می‌رفت. در آن سال‌ها بازار برق ایران در شرف طراحی و راه‌اندازی بود و اینجانب موفق شدم از سال 1385 به عنوان کارشناس بازار برق در ابتدا به همکاری با «شرکت مدیریت شبکه برق ایران»  (به مدت یک سال) و سپس «دبیرخانۀ هیأت تنظیم بازار برق ایران» (به مدت 5 سال) بپردازم. در سال‌های همکاری با «دبیرخانۀ هیأت تنظیم بازار برق ایران» افتخار داشتم که به مدت دو سال به عنوان رییس گروه «تنظیم و نظارت بر مقررات» و دو سال نیز به عنوان رییس گروه «طراحی و توسعۀ نظام‌های بازار» ادای وظیفه نمایم. خالی از ذکر نیست که در این دوران تجربیاتی بسیار ارزشمند در حوزۀ  تجدیدساختار صنعت برق و بازار برق به سبب این افتخار همکاری اندوختم که عمدۀ آنها مدیون شاگردی و همکاری با استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدصادق قاضی‌زاده بوده است.  

به موازات فعالیت‌های فوق، در سال 1386 موفق به ورود به مقطع دکتری در رشتۀ مهندسی برق، گرایش قدرت در دانشگاه تربیت مدرس شدم. در این دوران نیز افتخار داشتم ضمن بهره‌گیری از دانش و تجربۀ تمامی اعضای محترم هیأت علمی گروه قدرت، رسالۀ دکتری خود را با عنوان «زمان‌بندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت تجدیدساختار شده با درنظرگرفتن عدم‌قطعیت‌های منابع اولیۀ انرژی» تحت راهنمایی‌های ارزشمند استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسین سیفی و مشاورۀ ارزشمند جناب آقای دکتر حبیب رجبی مشهدی با درجۀ عالی در سال 1391 به پایان برسانم و با کسب رتبه اول دانش‌آموخته شوم.

در اردیبهشت‌ماه سال 1392 نیز افتخار یافتم به عنوان عضو هیأت علمی گروه قدرت دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان فعالیت خود را آغاز کنم و در حال حاضر با مرتبه علمی دانشیار مشغول فعالیت هستم. از آذرماه سال 1395 تا دی‌ماه سال 1399 نیز افتخار مدیریت گروه قدرت را داشتم. از اردیبهشت‌ماه سال 1402 نیز افتخار دارم که به عنوان معاون پژوهشی دانشکده فعالیت کنم.  

تحت نظارت وف ایرانی